logowuxing

Ing. Mgr. Petr Mokrý (*1971)

pochází z Brna, od mládí se zajímá o čínskou filozofii a související kulturní a historické dědictví. V roce 1991 založil a vedl první školu čínských bojových umění u nás – Wushu School Brno. V roce 1994 začal studovat tradiční čínskou medicínu v Praze, avšak vzhledem k neuspokojivé dostupnosti kvalitních překladů a studijních materiálů, rozhodl se nejprve naučit se čínsky, aby se mohl vzdělávat přímo z originálních pramenů. Po absolutoriu čínské filologie na Katedře asijských studií filozofické fakulty UP v Olomouci žil více než 15 let v Číně, kde od roku 2008 studoval pětileté bakalářské studium medicíny v čínském jazyce v řádném denním studiu na Univerzitě TCM v Shanghai, se specializací na akupunkturu a lečebné masáže, a během studia praktikoval na akupunkturním oddělení nemocnice Shuguang pod vedením profesora Shen Weidonga. Této specializaci se věnoval i při dalším vzdělávání na Institutu Akupunktury a Tuina při SHUTCM v Shanghai, kde v letech 2013 – 2014 složil zkoušky z dalších specializací TCM.

Ve své terapeutické praxi se věnuje především bolestivým stavům pohybového aparátu, redukci tělesné hmotnosti a předcházení vzniku onemocnění úpravou stravování a pohybem s aktivní podporou pomocí terapeutických metod čínské medicíny. Realizuje rovněž celotělové preventivní masáže pro podporu zdraví sestavené z Tuina masážních technik, masáže nohou s využitím reflexní terapie podle TCM a akupresurní tlakové masáže.

Od roku 2013 praktikuje v Brně a opět se účastní odborných stáží v Číně, pokračuje v rozšiřování vzdělání na Institutu v Shanghai a v letech 2014, 2017 a 2018 působí jako odborný asistent teoretických přednášek a odborné praxe, které z čínského jazyka tlumočil pro studenty z ČR a SR, účastnících se měsíčního studijního kurzu na čínské Univerzitě TCM Tianjin a příslušné 1. fakultní nemocnici.

V letech 2014 – 2018 působil ve Škole tradiční čínské medicíny Brno jako hlavní lektor a odborný garant studia pro I. a II. ročník výše uvedeného Institutu, jehož výuka probíhala v prostorách lékařské a filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně.

V letech 2016-2018 rovněž přednášel téma tradiční čínské medicíny i posluchačům 5. ročníku oboru Všeobecné lékařství Lékařské fakulty v Olomouci (v rámci předmětu Komplexní medicína a tradiční léčebné nauky).

V roce 2018 založil vlastní školu WuXing TCM Masters zaměřenou na studium tradičních terapeutických dovedností. Studium je organizováno pro menší skupiny o maximálním pořtu 15 studentů a důraz je kladen nejen na teorii, ale rovněž na bohatou praxi. Během tříletého studia je možno po každém roce absolvovat s příslušným certifikátem: Teoretik TCM, Praktik TCM a Specialista TCM. Nepravidelně bývají vypisovány také krátkodobé, většinou víkendové, semináře pro veřejnost, kde je možno získat praktické dovednosti např. v TUINA čínských masážích, dále v bankování, moxování, gua sha, akupresuře, reflexních masážích nohou a dýchacích cvičeních QI GONG.

logoWuXing TCM Masters / PANAX MEDICAL s.r.o. – ing. mgr. PETR MOKRÝŠkolící středisko Wu Xing TCM Masters / areál VUT – Kraví Hora / Rybkova 23 (budova 19) / Brnoe-mail petr.mokry@gmail.com / tel. +420 776 670 717